Freeze size M
Ô Long size M
Hồng Trà size M
Giảm 10K
Giảm 5K
Rất tiếc lần sau

Quà tặng: !::coupon_text::!. 
Bạn còn !::spin_turn_left::! lượt quay.

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Quà Tặng

CHÚC MỪNG BẠN

Bạn vui lòng chụp lại màn hình phần quà tặng và gửi đến chúng tôi:
Fb: https://m.me/cothopoza.tea